Miksi hautaustoimiston käyttö kannattaa omaisen kuollessa

 

Läheisen kuolema on jo sellaisenaan raskas asia, ja raskaampaa siitä tekee se, kun kovimman surun keskellä on paljon käytännön toimia hoidettavana läheisen hautaamiseksi ja perinnönjaon suorittamiseksi. Kuolema on voinut tulla äkillisesti, eikä kuolemaan ole välttämättä osattu varautua. Hautajaiset ja muut kuolemaan liittyvät asiat voi tehdä itsekin, mutta omia voimavarojaan on hyvä miettiä kriittisesti.

Hautaustoimiston apua kannattaa harkita, koska heillä on tarvittavaa osaamista hautaamiseen liittyvissä asioissa. Hautaustoimiston käyttö keventää myös omaa taakkaa suruaikana. Apu on tarpeen etenkin silloin, kun olet ensimmäistä kertaa mukana hautausjärjestelyissä. Osaavan toimiston kanssa moni asia sujuu vaivattomammin. Varsinkin perinnönjakoon liittyvissä asioissa vaaditaan lainsäädännön tuntemusta, jolloin perinnönjaon lainmukaisuudesta kannattaa varmistua tekemällä se yhdessä ammattilaisen kanssa.

Hautaustoimistot palvelevat seuraavissa asioissa omaisen kuollessa:

 

  •     Hautajaisten järjestäminen; siunaustilaisuuden ja muistotilaisuuden suunnittelu ja käytännön järjestelyt
  •     Arkun tai uurnan hankinta sekä tarvittavat luvat hautaukseen
  •     Vainajan pukeminen, arkkuun asettaminen sekä kuljetus 
  •     Hautajaistarjoilun ja kukkakoristeiden tilaus sekä kappelin ja muistotilaisuuspaikan koristelu
  •     Hautamuistomerkin suunnittelu ja hankinta sekä kaiverrukset valmiiseen hautakiveen
  •     Perunkirjoituksen järjestäminen, perukirjan laatiminen ja perinnönjaon suorittaminen

Hautaustoimiston kautta voi saada lakineuvontaa jo ennen kuolemaa esimerkiksi testamentin laatimisessa.