Testamentti ja perintö

Mitä omaisuudellesi tapahtuu kun kuolet? Ilman elinaikanasi tehtyä testamenttia omaisuutesi jaetaan tällöin lain määräämän perimysjärjestyksen mukaan. Tätä perintökaaren mukaista perimysjärjestystä voidaan muuttaa vain testamentin avulla.

Ensisijaisesti sinut perii lapsesi tai heidän lapsensa – heitä kutsutaan rintaperillisiksi. Toissijainen perijä on aviopuoliso, ellei häntä ole sivuutettu testamentissa. Avopuoliso taas ei kuulu perimysjärjestykseen ja hän saa osan omaisuudesta vain testamentilla.

Jos rintaperillisiä tai aviopuolisoa ei ole, vainajan vanhemmat sekä siskot ja veljet lapsineen ovat perimysjärjestyksessä seuraavat. Serkuilla ei ole perimisoikeutta.

Viime kädessä valtio perii lapsettoman henkilön, jos muita perillisiä ei ole.

 

 

Mikä testamentti on ja miksi se kannattaa tehdä?

Testamentin avulla voi tuoda esiin oman tahtonsa siitä, miten haluaa omaisuutensa jaettavan. Sen avulla voi määritellä, kenelle haluaa antaa esimerkiksi kesämökin, auton tai jonkun muun henkilökohtaisesti tärkeän tavaran. Tämän lisäksi testamentin avulla voi sulkea henkilöitä pois omaisuuden jaosta. On yleistä, että esimerkiksi lasten puolisot poissuljetaan omaisuuden jaosta testamentilla.

Testamentti kannattaa myös tehdä lesken tulevaisuuden turvaamiseksi. Perintökaaren mukaan leskellä on muuten omaisuuteen pelkkä avio-oikeus. Avio-oikeudella tarkoitetaan puolisoiden varojen tasaamista. Jos leskeä ei ole huomioitu testamentissa, jää leskelle esimerkiksi asuntoon vain hallintaoikeus, mutta ei myyntioikeutta.

Omaisuuden jakoa ajoissa suunnittelemalla on mahdollista vähentää perintöveron määrää ja vähentää perinnönjaossa usein syntyviä riitoja.

 

Entä jos testamenttia ei ole?

Perinnönjaosta saattaa muodostua riitaisa ilman testamenttia, vaikka välit sukulaisten tai perheen kanssa olisivat muuten olleet hyvät. Riitatilanteissa saatetaan taistella pienistäkin tavaroista, joiden rahallinen arvo ei edes ole järin suuri, mutta tunnearvoa on sitäkin enemmän. Perinnönjako voi siis muodostua todella stressaavaksi monille osapuolille. Testamentti kannattaakin tehdä, vaikka jättäisi perittäväkseen vain tavaraa. 

Testamentin puuttuminen saattaa aiheuttaa erikoisiakin tilanteita ja riitoja, joiden käsittelyyn meneviin lakimieskuluihin voi loppujen lopuksi upota suurempi summa, kuin mitä itse perintöä jää saatavaksi. Testamentti luo siis turvaa tämäntyyppistenkin riskien varalle.

Ellei testamenttia ole, perittävä omaisuus jaetaan perimysjärjestyksen mukaan.

 

Testamentin teko

Testamentti kannattaa tehdä aina asiantuntijan kanssa. Näin pystytään huomioimaan kaikki testamenttiin vaikuttavat asiat ja varmistamaan sen lainvoimaisuus.

Testamentti pitää aina tehdä kirjallisena. Siinä on lisäksi oltava päiväys ja allekirjoitus. Testamenttiin vaaditaan 2 todistajaa. Heidän tulee olla 15 vuotta täyttäneitä, täydessä ymmärryksessä olevia oikeustoimikelpoisia henkilöitä ja heidän tulee olla paikalla testamenttia allekirjoittaessa. Testamentin tekijän perillinen tai muu mahdollinen edunsaaja ei voi toimia todistajana.

Testamentin voi tehdä 18 vuotta täyttänyt henkilö ja toinen henkilö ei voi tehdä testamenttia toisen puolesta. Testamentata voi vain omistamansa omaisuuden, ei esimerkiksi hallintaoikeutta omaisuudesta.

Yksinkertaisen testamentin tekeminen maksaa muutamia satoja euroja.

 

Huomioi testamenttia tehdessäsi seuraavat asiat

Rintaperillisillä on aina oikeuksia omaisuuteen, vaikka se olisi testamentissa määrätty muualle. Rintaperillisille eli lapsille kuuluu testamentista lakiosa perintöosasta. Perintöosa tarkoittaa perittävää omaisuutta jaettuna rintaperillisten määrällä. Perinnön lakiosa on puolet tästä summasta. Aviopuoliso voidaan jättää testamentissa perinnöttä.

Testamenttia ei tarvitse tehdä koko omaisuudelle, vaan sen voi rajata koskemaan pienempää osaa aina yksittäisiin esineisiin saakka. Testamentissa voi olla jossain tapauksessa hyvä perustella syyt testamentin mukaiselle omaisuuden jaolle, koska hyvät perustelut tasaavat riitojen riskiä.

Testamentteja tehdään vain yksi kappale, ja siksi sitä kannattaakin säilyttää turvallisessa paikassa esimerkiksi pankin tallelokerossa. Omaisilleen kannattaa kertoa testamentin säilytyspaikasta sekä ylipäätään sen olemassaolosta.

Testamentin tekijän tahtoa tulee kunnioittaa, vaikka se ei olisikaan itselle mieluinen. Esimerkiksi testamentin repimisestä menettää nimittäin oikeuden koko perintöön.

Perintöveroluokat perinnönjaossa

Perintöveroa maksetaan eri veroluokkien mukaan riippuen siitä, mikä heidän suhteensa perinnönjättäjään on ollut.

I veroluokkaan kuuluvat lapset, lapsenlapset ja lapsenlapsenlapset, aviopuoliso, aviopuolison lapsi ja heidän lapsensa, vanhemmat, isovanhemmat ja avopuoliso, jos heillä on yhteinen lapsi.

II veroluokkaan kuuluvat kaikki muut, kuten sisarukset ja heidän lapsensa, vanhempien sisarukset ja avopuoliso (jos tehty testamentti)

Perintövero riippuu siten perittävän omaisuuden arvosta sekä siitä, kumpaan veroluokkaan perinnönsaaja kuuluu. Alle 20 000 euron arvoinen perintö on verovapaa. Perintövero on progressiivinen vero, eli isommasta perinnöstä joutuu maksamaan enemmän veroa

Perinnönjaon suunnittelu etukäteen ja testamentin laatiminen ajoissa voi säästää perintöveroja, sillä perintöä voi hajauttaa ja tehdä pieniä lahjoituksia jo elinaikanaan, jolloin veron määrä jää pienemmäksi. Omaisuuttaan voi lahjoittaa kolmen vuoden aikana 5000 euron edestä ilman veroa.

Jos olet lapseton ja sinkku, testamentilla voi ohjata omaisuuttaan myös ystäville tai sydäntään lähellä oleville yhdistyksille. Testamentilla voi turvata myös avopuolison oikeutta.

Testamentin suunnittelu kannattaakin aloittaa siis jo nyt.