Koti / Laki / Edunvalvontavaltuutus

Laki

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutuksen avulla voit tuntea olosi turvallisemmaksi tulevaisuuden ennakoimattomien tapahtumien edessä.

49 €Tee netissä
 • Juridisesti asianmukaiset sopimukset
 • Kirjoita netissä 5 minuutissa
 • Hinta 49 €
 • Jos oston jälkeen mieluummin haluat laatia sopimuksen juristimme kanssa, vähennämme maksamasi kustannuksen
Alkaen 150 €Juristin kanssa
 • Juridisesti asianmukaiset sopimukset
 • Alkaen150 €

Mihin tarvitsemme edunvalvontavaltuutusta?

Edunvalvontavaltuutuksen avulla voit tuntea olosi turvallisemmaksi tulevaisuuden ennakoimattomien tapahtumien edessä.

Edunvalvontavaltuutuksen teko on vapaaehtoista ja se tarjoaa useita etuja, jos terveydentila sitä tulevaisuudessa vaatii.

Edunvalvontavaltuutuksella on mahdollista nimittää joku hoitamaan omia taloudellisia ja henkilökohtaisia asioita, kun se ei itselle ole enää mahdollista.

Edunvalvojalla (hän, kuka on valtuutettu) on oikeus tehdä erilaisia päätöksiä ja sopimuksia päämiehen (hän, kuka on valtuuttanut) puolesta.

Edunvalvontavaltuutus ennaltaehkäisevään tarkoitukseen

Päämies nimittää edunvalvojakseen luottamansa henkilön.

Nimetyn henkilön tulee toimia päämiehensä parhainta etua ajatellen.

Valtuutettuna voi toimia esimerkiksi perheenjäsen tai hyvä ystävä.

Edunvalvoja hoitaa päämiehensä asioita, koska hän ei ole siihen enää itse kykenevä.

Edunvalvontavaltuutuksella oikeuden hoitaa asioitasi, voi vaihtoehtoisesti antaa joko uskotulle henkilölle tai yleiselle edunvalvojalle.

Jokainen ihminen ja tilanne on ainutkertainen. Ota selvää, miten voit suunnitella tulevaisuuttasi. Se tuo sinulle turvaa.

Catharina Looft, päälakimies

Mikä on edunvalvontavaltuutus?

Edunvalvontavaltuutus on lain edessä pätevä valtakirja vallan luovuttamisesta toiselle henkilölle.
Valtuutettu voi huolehtia valtuuttajan niin henkilökohtaisista kuin taloudellisistakin asioista, kun hän ei siihen itse enää pysty.
Syy voi olla fyysinen tai psyykkinen.
Valtakirjassa tulee määritellä mitä oikeuksia valtuutetulla henkilöllä tulee olemaan.

Miksi edunvalvontavaltuutus?

Edunvalvontavaltuutuksella voit taata, että sekä taloudelliset että henkilökohtaiset asiasi hoitaa luottamasi henkilö parhaalla mahdollisella tavalla, kun et siihen itse ole enää kykenevä.

Kuka tarvitsee edunvalvontavaltuutusta?

Yksinkertainen vastaus on kaikki. Kukaan ei tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Edunvalvontavaltuutus on tapa päättää omista asioistaan silloin, kun ei siihen enää pysty.

Kuka voi toimia todistajana edunvalvontavaltuutusta tehtäessä?

Edunvalvontavaltuutukseen tarvitaan kaksi 18 vuotta täyttänyttä esteetöntä todistajaa, joiden on samanaikaisesti läsnäolevina allekirjoitettava valtakirja. Todistajat todistavat, että valtuutus on tehty omasta vapaasta tahdosta terveellä järjellä ja valtuuttaja on allekirjoittanut sen omakätisesti.

Milloin eduvalvontavaltuutus tulee voimaan?

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan, kun päämies ei pysty itse enää hoitamaan omia henkilökohtaisia tai taloudellisia asioitaan.

Mitä edunvalvontavaltuutuksen tekeminen maksaa?

Jos teet kauttamme digitaalisen sopimuksen, se maksaa 110€, jos tarvitset juristin apua, hinta perustuu käytettyyn aikaan alkaen 280€.

Laki edunvalvontavaltuutuksesta

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan, kun valtuuttajasta on tullut sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kyvytön hoitamaan asioitaan.

Edunvalvontavaltuutuksella valtuutettu voidaan oikeuttaa edustamaan valtuuttajaa tämän taloudellisissa kuin myös henkilökohtaisissa asioissa.

Valtuutus voidaan rajoittaa koskemaan määrättyä oikeustointa, asiaa tai omaisuutta.

Valtakirjan voi tehdä kahdeksantoista vuotta täyttänyt henkilö, joka ymmärtää valtakirjan merkityksen.

Edunvalvontavaltuutuksen tekemisellä voidaan varmistaa, että omia asioita hoitaa tarvittaessa oma läheinen luotettu henkilö yleisen edunvalvojan sijaan.

Edunvalvontavaltuutuksen suunnittelu

Edunvalvontavaltuutusta tehdessä pitää toimia lain määräämällä tavalla, muuten se on pätemätön.

Edunvalvontavaltuutus tehdään kirjallisesti määrämuotoja noudattaen. Valtuuttaja voi itse päättää, mitä oikeuksia haluaa valtuutetulle antaa.

On tärkeää, että valtuutuksessa määritellään tarkasti, mitä oikeuksia valtuutetulle halutaan antaa.

Edunvalvontavaltuutus pankkiasioihin

Joskus edunvalvontavaltuutus halutaan tehdä pankkiasioiden hoitoa varten.

Suosittelemme käyttämään juristin apua tällaista edunvalvontavaltuutusta tehdessä.

skriva framtidsfullmakt

6 asiaa, mitä voi sisällyttää edunvalvontavaltuutukseen

 1. Edunvalvontavaltuutetulle voi säätää oikeuden hoitaa pakkitilejä ja lainoja.
 2. Edunvalvontavaltuutetun voi oikeuttaa maksamaan laskuja ja tehdä esim. sähkösopimuksia.
 3. Edunvalvontavaltuutetun voi oikeuttaa myymään talon.
 4. Edunvalvontavaltuutettu voi asioida sosiaalitoimen kanssa esimerkiksi asuntoasioissa.
 5. Edunvalvontavaltuutettu voi asioida valtuuttajan puolesta terveydenhuoltohenkilölunnan ja viranomaisten kanssa.
 6. Edunvalvontavaltuutus säätelee oikeutta turvata omia henkilökohtaisia etuja.

Huomio, että edunvalvontavaltuutukseen ei voi sisällyttää

 • Valtaa tehdä lääketieteellisiä hoitopäätöksiä
 • Oikeutta edustaa valtuuttajaa sellaisissa henkilökohtaisissa asioissa kuten esimerkiksi testamentin kirjoittaminen. 

 

5 syytä ottaa edunvalvontavaltuutus
 1. Edunvalvontavaltuutus antaa mahdollisuuden itse hallita tilannettaan jo ennen mahdollisen sairauden ilmaantumista. Se tekee asioiden hoidon helpommaksi myös läheisillesi.
 2. Edunvalvontavaltuutus takaa kontrollin omista taloudellisista ja henkilökohtaisista asioista. Valtuutetun tulee toimia päämiehensä kanssa sovitulla tavalla ja toimia aina valtuuttajan kannalta parhaalla tavalla.
 3. Oikeus päättää, kenet haluaa hoitamaan asioitaan. Luotetuksi henkilöksi voi nimetä esimerkiksi oman sukulaisen tai läheisen ystävän. On kuitenkin aina olemassa riski, että valtuutettu ei voikaan hoitaa tehtäviä, jos hän esimerkiksi itse sairastuu.
 4. Edunvalvontavaltuutus voi peruuntua. Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan, jos valtuuttajan terveydentila romahtaa eikä hän enää kykene huolehtimaan asioistaan. Jos tilanne kuitenkin paranee, ja valtuuttaja olisikin taas kykenevä huolehtimaan asioistaan, valtuutus peruuntuu.
 5. Edunvalvontavaltuutus tarjoaa vapautta suunnitella tulevaisuutta ilman huolia. Kun edunvalvontavaltuutus on tehty, voit keskittyä suunnittelemaan tulevaisuuttasi haluamallasi tavalla.

Me autamme sinua edunvalvontavaltuutuksen kanssa

Edunvalvontavaltuutus voi olla yleisesti kattava tai rajattu valtuutus

Valtakirjan tekijä päättää, mitä oikeuksia valtuutetulla tulee olemaan. Valtakirja voi olla niin sanottu yleisvaltakirja, joka antaa oikeuden päättää valtuuttajan niin henkilökohtaista kuin taloudellisistakin asioista. Jos valtakirja on rajoitettu, valtuutettu päättää vain sopimuksessa mainituista asioista. Edunvalvontavaltakirjasta tulee selvitä, mitä asioita valtuutetulla on oikeus päättää valtuuttajan puolesta. Valtakirjassa tulee esimerkiksi erikseen oikeuttaa valtuutettu myymään talon tai muuta omaisuutta.

Edunvalvontavaltuutus käyttöön, kun terveys on heikentynyt pysyvästi.

Kun valtuuttajan fyysinen tai psyykkinen terveys romahtaa, eikä hän ole itse enää kykenevä huolehtimaan asioistaan, edunvalvontavaltuutus voidaan vahvistaa Digi- ja väestötietovirastossa.

Digi- ja väestötietovirasto vahvistaa valtuutuksen

Jos on ilmeistä, ettei valtuutuksen antanut henkilö enää kykene hoitamaan asioitaan esimerkiksi muistisairauden vuoksi, valtuutettu voi pyytää digi- ja väestötietovirastoa vahvistamaan valtuutuksen.

Valtuutetun tulee esittää digi- ja väestötietovirastolle alkuperäinen valtakirja sekä lääkärinlausunto tai muu vastaava asiakirja, josta ilmenee, että henkilö on tullut kyvyttömäksi hoitaa niitä asioita, joita valtuutus koskee.

Valtuutus tulee voimaan, kun digi ja väestötietovirasto on sen vahvistanut.

Edunvalvontavaltuutetun ilmoitusvelvollisuus

Valtuutetun tulee toimittaa digi- ja väestötietovirastoon valtuuttajan omaisuusluettelo varoista ja veloista kolmen kuukauden kuluessa valtuutuksen vahvistamisesta. Myös valtuuttajan myöhemmin saamasta omaisuudesta tulee ilmoittaa kuukauden sisälläomaisuuden saamisesta.

Valtuutetun tulee pitää kirjaa valtuuttajan varoista, veloista ja tilikauden tapahtumista sekä valtuuttajan puolesta tehdyistä toimenpiteistä.

Valtuutettua koskee salassapitovelvollisuus ellei valtakirjassa ole toisin määrätty.

9 edunvalvontavaltuutuksen vaatimusta

 1. Edunvalvontavaltuutuksen voi tehdä kahdeksantoista vuotta täyttänyt henkilö, joka ymmärtää, mitä se tarkoittaa.
 2. Edunvalvontavaltuutus pitää tehdä kirjallisesti.
 3. Asiakirjassa tulee ilmetä, että kyse on juuri edunvalvontavaltuutuksesta.
 4. Siitä tulee selvitä, kuka saa saa edunvalvojan oikeudet.
 5. Valtuutuksessa tulee selvästi yksilöidä, kuka saa oikeuden tehdä mitä valtuuttajan puolesta.
 6. Kaikki mahdolliset ehdot ja oikeudet tulee kirjata selkeästi valtakirjaan.
 7. Valtakirja on oltava kahden esteettömän todistajan allekirjoittama. Todistaja voi olla kuka tahansa kahdeksantoista vuotta täyttänyt henkilö lukuunottamatta lähisukulaisia tai heidän puolisoitaan.
 8. Valtakirjan voimaantuloa hakiessa, siitä pitää esittää alkuperäinen versio.
 9. Sitä ei tarvitse rekisteröidä.


Valtuuttaja voi nimetä useita edunvalvontavaltuutettuja

Laki ei rajoita valtuutettujen lukumäärää. Valtakirjasta olisi hyvä käydä ilmi, voiko kuka tahansa valtuutetuista edustaa yksin vai pitääkö valtuutettujen toimia yhdessä.

Toissijainen valtuutettu voidaan nimetä siltä varalta, että ensisijainen valtuutettu ei ota tehtävää vastaan tai luopuu siitä.

Esimerkkejä tilanteista, missä useampi edunvalvontavaltuutettu

Jos hyvä ystävä A ei voikaan toimia valtuutettuna, toissijainen valtuutettu B astuu hänen tilallensa.

Sisarukset on valtuutettu toimimaan valtuuttajan puolesta niin henkilökohtaisissa kuin perheyrityksen asioita hoitaessa. Heidän tulee päättää asioista yhdessä. 

Esimerkkejä eri oikeuksista edunvalvontavaltuutuksessa

Jokaiselle valtuutetulle on mahdollista antaa erilaisia toimeksiantoja ja oikeuksia.

Esimerkiksi poika A hoitaa kaikki talousasiat ja hänellä on oikeus edustaa valtuuttajaa näissä asioissa.

Talousasiat voivat pitää sisällä esimerkiksi lainojen ottamisen, osakkeiden ja muun omaisuuden hallinnan.

Valtuuttajan hyvä ystävä B taas voi hoitaa hänen kaikki henkilökohtaiset asiansa esimerkiksi valtuuttajan terveydenhuoltoa koskevia asioita.

4 vinkkiä edunvalvontavaltuutuksen todistajille

Edunvalvontavaltuutukseen tarvitaan kaksi esteetöntä todistajaa. Tässä muutama vinkki todistajille:

 1. Valtakirjassa tulee olla merkittynä todistajien allekirjoitukset, syntymäajat, yhteystiedot ja todistamisen aika ja paikka.
 2. Todistajien pitää tietää, että kyseessä on edunvalvontavaltakirja mutta heille ei tarvitse kertoa asiakirjan sisältöä.
 3. Todistaja ei saa olla valtuutettu tai hänen puoliso, lähisukulainen, heidän puolisonsa tai puolison lähisukulainen. Hänen tulee olla täysi-ikäinen ja ymmärtää todistamisen merkitys.
 4. Todistaja voi olla esimerkiksi hyvä ystävä, naapuri tai oikeastaan kuka tahansa kahdeksantoista vuotta täyttänyt, todistamisen merkityksen ymmärtävä henkilö.

Mitä tapahtuu, jos valtuutettu tekee virheen?

Edunvalvontavaltuutetun tulee toimia valtuuttajan parasta etua ajatellen valtakirjassa määrätyllä tavalla.

Digi- ja väestötietovirasto valvoo valtuutettuja. Valtuutettujen on tehtävä aloitustili digi- ja väestötietovirastolle valtuutuksen alkaessa. Tämän jälkeen valtuutetun tulee pitää kirjaa valtuuttajan varoista, veloista ja tekemistään toimenpiteistä ja pidettävä varat erillään omistaan.

Tilanteessa, missä valtuutettu ei toimisi valtakirjaan kirjatulla tavalla valtuuttajan etuja vahingoittaen, valtuutetulta voidaan vaatia selvitystä toimista. Jos väärinkäytöksiä ilmenee, valtuutettu voi menettää oikeutensa toimia edunvalvojana.

Holhousviranomainen valvoo valtuutetun toimintaa

Edunvalvontavaltuutettujen valvonnan laajuus riippuu edunvalvontavaltakirjan määräyksistä. Jos valtakirjassa ei ole määräyksiä tilivelvollisuudesta, valtuutetun ei tarvitsea antaa säännöllisesti tilejä holhousviranomaiselle. Holhousviranomainen voi kuitenkin pyytää valtuutettua antamaan tilin tehtävänsä hoitamisesta, jos siihen on syytä.

skriva fullmakt anhöriga

Jos edunvalvojan tai edunvalvontavaltuutetun toiminnassa havaitsee epäkohtia, siitä voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastoon.

Tehtävät ja vastuu edunvalvontavaltuutuksen määräämällä tavalla

Valtuutetun tulee aina toimia valtakirjassa määrätyllä tavalla, valtuuttajan etua ajatellen.

Valtuuttajan toiveet tulee aina huomioida ja toimia niin kuin valtakirjassa sanotaan. Merkittävistä asioista päätettäessä, valtuutetun tulisi keskustella valtuuttajan omaisten tai tarvittaessa lakimiesten kanssa.

Merkittäviä asioita voi olla esimerkiksi asunnon myynti tai osakekaupat.

Valtuuttaja voi peruuttaa edunvalvontavaltuutuksen

Valtuuttaja voi peruuttaa edunvalvontavaltuutuksen, jos hän kykenee ymmärtämään peruuttamisen merkityksen.

Peruuttaminen toimitetaan siten, että valtuuttaja ottaa valtakirjan takaisin ja hävityttää sen. Jos valtuuttaja antaa uuden edunvalvontavaltuutuksen, aikaisempi valtuutus katsotaan peruutetuksi siltä osin kuin uusi valtuutus sisältää sen kanssa ristiriitaisia määräyksiä.

Jos peruuttaminen toimitetaan edunvalvontavaltuutuksen voimaantulon jälkeen, peruuttaminen tulee voimaan heti kun se on vahvistettu.

Edunvalvontavaltuutetuksi uskottu henkilö tai edunvalvoja

Valtuutetun uskotun henkilön ja edunvalvojan välillä on eroja. Edunvalvontavaltuutus on yksityinen sopimus valtuuttajan ja valtuutetun välillä. Valtuuttaja ja valtuutettu sopivat yhdessä, missä asioissa valtuutettu edustaa valtuuttajaa. Edunvalvontavaltuutuksen teko on vapaaehtoista ja siitä tulee olla kirjallinen, allekirjoitettu sopimus ja kaksi esteetöntä todistajaa. Edunvalvontavaltuutuksen tarkoitus on turvata asioiden hoito elämäntilanteen niin vaatiessa. Edunvalvontavaltuutuksen teko voi olla aiheellista, jos henkilö ei sairauden, terveydentilan heikentymisen tai mielenterveyshäiriöiden vuoksi ole itse kykenevä huolehtimaan asioistaan, oikeuksistaan ja omaisuudestaan. Valtuutus on hyödyllinen esimerkiksi silloin, jos henkilö ei pysty itse maksamaan laskujaan, huolehtimaan oikeuksistaan tai hankkimaan tarvitsemaansa hoitoa. Edunvalvontavaltuutus on vapaaehtoinen eikä uskottu henkilö voi päättää asioita valtuuttajan puolesta vastoin hänen tahtoaan. Uskotuksi henkilöksi valtuutetun tulee aina saada valtuuttajan hyväksyntä. Edunvalvojan nimittäminen taas ei välttämättä ole vapaaehtoista eikä siihen tarvita valtuuttajan suostumusta. Edunvalvoja voidaan määrätä, jos henkilö hoitaa talouttaan tai terveyttään riskialttiisti vakavan terveydellisen romahtamisen seurauksena.

Edunvalvontavaltuutuksen eturistiriitatilanteet

Joskus voi syntyä niin sanottu eturistiriitatilanne. Tämä tarkoittaa sitä, että jos valtuuttajalla on oma intressi johonkin valtuuttajan puolesta hoitamaansa asiaan, hän on silloin jäävi hoitamaan sitä.

Esimerkki jääviydestä

Lähtökohta: A on tullut sairaaksi ja A:n edunvalvontavaltuutus on astunut voimaan. B on edunvalvontavaltuutettu, kenellä on oikeus päättää A:n taloudellisista ja henkilökohtaisista asioista.

 • A aikoo myydä asuntonsa. B on oikeutettu myymään asunto A:n puolesta. B haluaisi ostaa asunnon itse. B ei voi myydä asuntoa A:n puolesta, koska B ei välttämättä pyytäisi asunnosta niin suurta hintaa itseltään.
 • A aikoo ostaa uuden auton. B on oikeutettu ostamaan auton A:n puolesta. B:llä on puoliso, C, jolla on auto myynnissä. B on osallinen tilanteeseen, joten hän on jäävi ostamaan A:n puolesta C:n autoa.

Toimintatapa: Jos valtakirjassa on nimetty varavaltuutettu, on hänen tällöin mahdollista hakea edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista omalta osaltaan. Jos varavaltuutettua ei ole, voi Digi-ja väestötietovirastosta hakea edunvalvojaa.

Aviopuoliso voi toimia edunvalvontavaltuutettuna

Yleensä puoliso koetaan yhteisen talouden vuoksi parhaaksi mahdolliseksi vaihtoehdoksi edunvalvontavaltuutetuksi. Puoliso määrätään edunvalvontaavaltakirjassa ensisijaiseksi valtuutetuksi, mikä tarkoittaa, että tarvittaessa puolisosi kykenee hoitamaan asioitasi sujuvasti.