Koti / Laki / Testamentti

Testamentin tekeminen on lainsäädännön näkökulmasta yksi tärkeimmistä asioista, minkä voit tehdä. Mitä asioita pitää ottaa huomioon testamenttia tehdessä ja mitä vaaditaan, jotta asiakirja olisi pätevä?

49 €Tee netissä
 • Juridisesti asianmukaiset sopimukset
 • Kirjoita netissä 5 minuutissa
 • Hinta 49 €
 • Jos oston jälkeen mieluummin haluat laatia sopimuksen juristimme kanssa, vähennämme maksamasi kustannuksen
Alkaen 150 €Juristin kanssa
 • Juridisesti asianmukaiset sopimukset
 • Alkaen150 €

Testamentti tulee voimaan, kun henkilö menehtyy ja se täyttää silloin jälkeenpäin tärkeän tehtävän. Voidaan sanoa testamentin ilmaisevan ihmisen viimeistä tahtoa elämässä, mikä tekee siitä ainutlaatuisen oikeudellisen asiakirjan. Useimmat ihmiset kirjoittavat testamentin, koska haluavat omaisuutensa päätyvän läheisilleen tai hyväntekeväisyyteen, johon he suhtautuvat intohimoisesti.

Laatimalla kyseisen asiakirjan voidaan varmistaa, että omaisuus päätyy toivomilleen henkilöille tai tahoille. Testamentin tekijä – eli toisin sanoen allekirjoittaja – voi testamentin laatimalla määrätä, kuka vastaanottaa mitä ja miten sekä mikäli omaisuus tulee antaa pois erityisvaatimuksin.

10 tärkeää asiaa, jotka sinun pitäisi tietää tehdessäsi testamentin

 1. Testamentti on ainoa teko, joka mahdollistaa perimysjärjestyksen perintömääräyksistä poikkeamisen.
 2. Testamentilla ei ole mahdollista ottaa rintaperillisiltä (lapset, lapsenlapset jne.) pois perintöä. Rintaperillisillä on aina oikeus lakiosaan, joka on puolet lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaisesta arvosta.
 3. Testamentin voi aina perua. Tämän voi tehdä tuhoamalla testamentin, kirjoittamalla uuden tai mikäli testamentin tekijä selvästi ilmaisee, ettei testamentti enää ole hänen toiveidensa mukainen. Tässä ei siis ole mitään sääntöjä.
 4. Testamenttia voi aina täydentää. Silloin lainsäädännölisiä määräyksiä tulee seurata. Pätevään testamenttiin ei voi tehdä muutoksia sillä muutosten kohdalla pitää aina kirjoittaa uusi testamentti.
 5. Ennen kuin testamenttia voi käyttää perinnönjaossa, se pitää olla laillisesti pätevä. Jos testamentti on muodollisesti väärin tehty tai se loukkaa rintaperillisten lakiosaa, se voidaan mitätöidä tuomioistuimen kautta.
 6. Jos testamentti sisältää ehdon, että testamentoidun omaisuuden on oltava ”yksilöllinen”, tämä tarkoittaa että varallisuutta ei huomioida kuolinpesän jaossa, jos vastaanottaja menehtyisi tai eroaisi. Tämä on tehokas keino ”suojata” testamentoitua omaisuutta.
 7. On mahdollista säilyttää testamenttia turvallisessa paikassa mutta tämä ei ole ehto sen pätevyyteen. Testamentin turvallinen säilytys on kuitenkin testamentin tekijän tapa varmistaa, että testamentti astuu voimaan, kun tekijä menehtyy.
 8. Testamenttia ei tarvitse rekisteröidä mihinkään, jotta se olisi laillisesti pätevä.
 9. Testamentin laatineen henkilön on pääasiassa oltava täysi-ikäinen.
 10. Testamentissa voidaan nimetä testamentin toimeenpanija, joka saa valtuuden hallita kaikkea laillista kyseiseen asiakirjaan liittyen.

Me voimme auttaa sinua

Soita meille numeroon 020 144 1455 tai täytä lomake, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman nopeasti.

Pia Cronhag on yksi monesta taitavasta neuvojastamme, jonka kanssa voit olla yhteydessä.

Mikä testamentti on ja miten sellainen tehdään?

Testimentti on kirjallinen asiakirja, joka mahdollistaa testamentin tekijän määrätä, mitä hänen omaisuudelleen tapahtuu kuoleman jälkeen. Jotta testamentti olisi pätevä, testamentin tekijän pitää allekirjoittaa testamentti kahden todistajan läsnäollessa. Pääasiassa testamentin tekijän pitää olla täysi-ikäinen mutta myös alaikäiset henkilöt voivat tehdä testamentin. Testamentin tulee silloin sisältää ainoastaan alaikäisen henkilön itse tienaamat tulot hänen itse tekemästään työstä.

Henkilö ei pysty todistamaan itsensä hyväksi tehtyä testamenttia, vaikka testamentin todistajan ei tarvitse tietää testamentin sisällöstä. Laillinen asiakirja astuu voimaan heti, kun se on tehty lain edellytyksin eikä sitä tarvitse rekisteröidä missään.

Tämän takia testamentti pitää tehdä

Jos toiveena on, että lakimääräistä perimysjärjestystä ei noudateta, on testamentti ehdoton. Jos testamentin tekijällä ei ole rintaperillisiä, on mahdollista vapaasti määrätä, mitä jäljelle jääneelle omaisuudelle tapahtuu. Sukulaisilla, jotka eivät ole rintaperillisiä, ei nimittäin ole ehdotonta oikeutta perintöön.

Testamentin tekeminen on tärkeää, jos testamentin tekijä toivoo, että avopuolisolla on oikeus perintöön, koska laissa ei ole määrätty perintöoikeutta avopuolisoiden välillä. Laissa on ainoastaan määrätty asumisoikeus.

Mitä tulee erolapsiin, heillä on oikeus periä menehtynyt vanhempi. Erolapsia ovat nykyisen avio- tai avoliiton ulkopuoliset lapset.

Perhemuodot voivat näyttää hyvinkin erilaisilta, joten testamentin tekeminen voi senkin takia olla erittäin tärkeää.

Voimmeko auttaa sinua?

Voimmeko auttaa sinua? Soita meille numeroon 020 144 1455 tai täytä lomake niin otamme sinuun yhteyttä.