Koti / Kuinka paljon hautajaiset maksavat?

Hautajaiset voidaan järjestää eri hintaluokissa, kuten muutkin erilaiset tilaisuudet. Lopulliseen hintaan vaikuttaa lähiomaisten, sekä mahdollisesti myös vainajan toiveet. Tällä sivulla opastamme sinua hautajaisiin liittyvissä vaihtoehdoissa, sekä niiden kustannuksissa.

Kuinka paljon hautajaiset keskimäärin maksavat?

Hautajaisten järjestäminen maksaa Suomessa keskimäärin 3500 euroa. Tähän sisältyy yleensä arkku, uurna, kuljetukset, kukat, muistotilaisuus, lehti-ilmoitukset, sekä seurakunnan kustannukset. 

Suoratuhkaus tai -hautaus ei maksa yhtä paljon kuin hautajaiset kappelissa tai kirkossa. Yksinkertaiset hautajaiset on mahdollista järjestää edullisesti, jopa 800 eurolla. Silloin suurin osa täytyy kuitenkin tehdä omaisilla itse ja valita edullisimmat vaihtoehdot.

Hautajaiset kirkossa tai kappelissa ovat usein kalliimmat riippuen esimerkiksi kukka-asetelmien valinnasta, muistotilaisuudesta, sekä muista hautajaisiin liittyvistä valinnoista.

Meidän työn perustana on kuitenkin teidän toiveet, sekä taloudellinen tilanne. Meidän työmme on järjestää toivomanne jäähyväiset. Lue alta usein kysytyt kysymykset ja vastaukset liittyen hautajaisten kustannuksiin, sekä Lavendlan tarjoamista hautajaisratkaisuista.

Ota yhteyttä tukeemme, jos sinulla on kysyttävää

Hintaesimerkit

Peruspaketti

Peruspaketti sisältää hautajaiset ja siihen kuuluvat varaukset ja tilaukset. Autamme sinua tekemään siunaustilaisuudesta sellaisen kuin haluat.

Hautajaiset alkaen 897 €

Eko-paketti

Eko-paketti on ympäristöystävällisin vaihtoehto. Tähän kuuluu esimerkiksi Eko Honka-arkku, jota on monena eri värinä.

Hautajaiset alkaen 1,846 €

Kaiken kattava

Kaiken kattava paketti sisältää kaiken mitä hautajaisiin kuuluu, kuljetuksista muistotilaisuuteen ja perukirjan tekoon saakka.

Hautajaiset alkaen 2,492 €

Suoratuhkaus ilman siunausta – Alkaen 598 €

Kysymyksiä ja vastauksia

Kuka maksaa hautajaiset?

Ensisijaisesti hautauskulut maksetaan aina vainajan varoista. Jos vainajan varat eivät kata hautajaiskuluja, eivätkä omaisetkaan halua tai pysty hautajaisia maksamaan, laskut maksaa vainajan kotikunta.

Mitkä asiat vaikuttavat hautajaisten hintaan?

Hautajaisten kustannukset riippuvat siitä, minkälaiset hautajaiset järjestetään ja minkälainen seremonia. Hautaamisen kustannukset vaihtelevat sen mukaan, mitkä ovat omaisten toivomukset, mihin uskonto- tai kirkkokuntaan vainaja kuului ja minkälaisia toiveita vainajalla oli hautajaisten suhteen. Myös seuraavat asiat vaikuttavat hautajaisten kustannuksiin:<br><br>- Vainajan kuljetus<br>- <a href=”https://lavendla.fi/c/tuotteet/arkut/”>Arkun</a> tai <a href=”https://lavendla.fi/c/tuotteet/uurnat/”>uurnan</a> valinta<br>- Valitaanko <a href=”https://lavendla.fi/hautajaiset/tuhkaus/”>tuhkaus</a> vai <a href=”https://lavendla.fi/hautajaiset/hautaus/”>arkkuhautaus</a><br>- Hautakiven valintan<br>- <a href=”https://lavendla.fi/c/tuotteet/hautajaiskukat/”>Kukkalaitteet</a> ja muut koristelut<br>- Muistotilaisuuteen liittyvät järjestelyt, sekä pitopalvelu<br>- Kuolinilmoitus<br>- <a href=”https://lavendla.fi/laki/perunkirjoitus/”>Perunkirjoitus</a><br>

Mitä tehdä, jos vainaja ei ollut Suomen kirkon jäsen?

Kirkkoon kuulumaton henkilö voidaan siunata kristillisesti hautaan omaisten pyynnöstä, mikäli se ei loukkaa vainajan vakaumusta. Seurakunnan kustannukset vaihtelevat seurakunnan, vainajan rekisterin ja hautapaikan mukaisesti. Myös ei-kirkollisten hautajaisten järjestäminen on yleistynyt viime vuosina, ja noin 30% suomalaisista ei kuulu kirkkoon.

Kuka huolehtii hautaustilaisuudesta?

Hautaustilaisuudesta huolehtivaa henkilöä kutsutaan offisiantiksi. Offisiantti huolehtii seremonian kulusta omaisten kanssa sovitulla tavalla. Tilaisuus voi olla esimerkiksi Suomen kirkon tai siviilihautajaisten järjestyksen mukainen. Usein voi tuntua turvalliselta, että joku pitää huolen tilaisuuden kulusta, jotta omaiset voivat keskittyä hautajaisten seuraamiseen. Offisiantti kertoo, milloin pitää seisoa, istua, tai laulaa.<br>Lue lisää hautaustilaisuudesta täällä

Mitä tuhkaus maksaa?

Tuhkauksen hinta voi vaihdella Suomen eri krematorioissa paljonkin. Tuhkauksen hintaan ei kuitenkaan vaikuta se, kuuluiko vainaja Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon vai ei. Tuhkauksen hinta vaihtelee noin 100-400 euron välillä. <a href=”https://lavendla.fi/hautajaiset/tuhkaus/”>Lue lisää tuhkauksesta.</a>

Kenen vastuulla on ilmoittaa hautajaisten ajankohta?

Hautajaisten järjestelyistä huolehtineen henkilön tulee ilmoittaa muille lähiomaisille hautajaisten ajankohdasta, sekä muista yksityiskohdista. Yleinen luulo on, että hautaustoimiston tulisi ilmoittaa kaikille omaisille nämä asiat, mutta näin ei kuitenkaan ole. Lavendlan muistosivuilla voit jakaa tällaiset tärkeät tiedot ja yksityiskohdat, sekä vastaanottaa ilmoittautumiset muistotilaisuuteen.

Kuka maksaa hautajaiset, jos varoja ei ole?

Jos vainajan varat eivät kata hautajaiskuluja, eivätkä omaisetkaan halua tai pysty hautajaisia maksamaan, laskut maksaa vainajan kotikunta.

Milloin vainaja pitää haudata tai tuhkata kuoleman jälkeen?

Hautaustoimilain mukaan vainajan ruumis on haudattava tai tuhkattava ilman aiheetonta viivästystä. Hautajaiset saa kuitenkin järjestää rauhassa ilman kiirettä. Yleensä hautaaminen tapahtuu kahden tai kolmen viikon kuluttua kuolemasta.

Hautajaiset Lavendlan kautta

Hautaustoimiston pyörittämiseen liittyy usein korkeat kiinteät kustannukset, kuten toimitilat ja inventaario. Nämä kustannukset ovat suurimmaksi osin riippumattomia hautaustoimiston toimeksiantojen määrästä.

Lavendlalla priorisoimme asiakaspalvelun ja verkossa toimivan varaustyökalumme, eikä meillä ole samanlaista tarvetta toimitiloille hyvällä sijainnilla, tai kalliille inventaariolle, kuten ruumisautolle. Tämä tarkoittaa loppupeleissä matalampia kustannuksia asiakkaillemme.

Mielestämme paras todiste konseptimme toimivuudesta on asiakkaidemme jättämät arvostelut. Voit tutustua niihin Trustpilotissa:


TUTUSTU TUOTEKUVASTOOMME

Tutustu tuotekuvastoomme

Lue lisää tuotteistamme ja palveluistamme tuotekuvastossamme.

Tutustu tuotekuvastoon


Anna rakkauden elää muistosivulla

Muistosivu ei ole pelkästään kaunis kokoontumispaikka lähiomaisille. Siitä tulee paikka, jossa kaikki läheiset voivat avata tunteitaan, sekä jakaa muistoja.

· Neuvojanne Lavendlassa auttaa muistosivun luomisessa
· Voitte valita, haluatteko näyttää muistosivun julkisesti lavendla.fi -sivustolla, tai pitää sen yksityisenä
· Valitse muistosivulta haluamanne muistorahasto
· Valitkaa, mikäli haluatte näyttää kuolinilmoituksen ja ohjelmalehtisen julkisesti
· Muistosivun kautta lähiomaiset tilaavat aina kukat seremoniaan


Suositut hautajaisiin liittyvät artikkelit

Mitä tehdä kuolemantapauksen sattuessa

Kun joku kuolee, on järjestettävä monia käytännön asioita. Helpottaaksemme sinua omaisena, olemme laatineet tarkistuslistan kuolemantapauksen sattuessa, joka sisältää kaikki asiat mitä sinun tulisi pitää mielessä järjestäessäsi hautajaisia.

Huolehdi kuolinpesästä

Kun joku kuolee, vainajan varat ja velat jäävät kuolinpesään. Kuolinpesää hoitavia henkilöitä kutsutaan kuolinpesän osakkaiksi ja he vastaavat kuolinpesän hoidosta.

Perunkirjoitus

Kuoleman sattuessa on laadittava perunkirjoitus. Anna meidän tehdä vaikeasta hieman helpompaa neuvomalla, miten perunkirjoitus tehdään.

Me voimme auttaa sinua

Soita meille numeroon 09 3154 5550 tai täytä lomake, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman nopeasti. Ensimmäinen puhelu kanssamme on maksuton.

Pia Cronhag on yksi monesta taitavasta neuvojastamme, jonka kanssa voit olla yhteydessä.