Koti / Suoratuhkaus

Suoratuhkaus

Suoratuhkauksessa vainaja viedään tuhkattavaksi ilman saatto- tai siunaustilaisuutta. Suoratuhkaus on perinteistä kaksivaiheista tuhkausta edullisempi vaihtoehto, joka voi palvella omaisia myös tilanteissa, joissa hautajaisseremonian järjestäminen ei käytännön syistä onnistu ennen tuhkausta. Lavendlan hautaustoimiston kautta voit sopia helpon ja käytännöllisen suoratuhkauksen läheisellesi.

Suoratuhkaus

Suoratuhkauksessa siunaus- tai saattotilaisuutta ei järjestetä ennen tuhkausta, vaan vainaja viedään suoraan krematorioon ilman hautajaisseremoniaa. Hautajaisseremonia tai muistotilaisuus voidaan järjestää tuhkauksen jälkeen esimerkiksi uurnanlaskutilaisuuden tai tuhkan sirottelun yhteydessä.

Seremonian ja muistelutilaisuuden voi myös jättää kokonaan järjestämättä, mikäli vainaja ja omaiset näin toivovat.

Lavendlan asiantuntevat hautaustoimitsijat auttavat sinua valitsemaan läheisellesi sopivan hautausmuodon ja vastaavat suoratuhkausta koskeviin kysymyksiisi. Vaikka suoratuhkauspaketti ei sisälläkään hautajaisseremoniaa, voidaan myös hautajaisseremonia järjestää erikseen varattuna Lavendlan hautaustoimiston kautta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää hautausneuvojaltasi: 020 144 1455

Pyrin aina helpottamaan omaisia käytännön asioiden hoitamisessa ja hautajaisten suunnittelemisessa. Surutyötä en voi tehdä heidän puolestaan mutta autan kaikessa, missä vaan pystyn.

Pia Cronhag, Hautausneuvoja ja juristi, Lavendla

Usein kysytyt kysymykset

Mitä suoratuhkaukseen sisältyy?

LaLavendlan hautaustoimiston järjestämä suoratuhkaus sisältää tuhkauksessa käytettävän arkun, vainajan hautaamista edeltävän hoidon ja pukemisen, arkkukuljetuksen sekä arkun kantajat. Suoratuhkaukseen sisältymättömät tuotteet ja palvelut kuten hautakivi ja hautapaikka voidaan omaisten niin halutessa varata erikseen. Hautausneuvojasi auttaa sinua hautajaisten järjestämisessä ja suunnittelee sinulle toiveitasi vastaavan palvelun.

Voiko suoratuhkauksen yhteydessä järjestää saatto- tai muistotilaisuutta?

Suoratuhkauksessa ei järjestetä seremoniaa ennen tuhkausta, vaan arkku toimitetaan tuhkattavaksi ilman siunaus- tai saattotilaisuutta. Seremonia tai muistotilaisuus voidaan kuitenkin omaisten niin halutessa järjestää myöhempänä ajankohtana esimerkiksi tuhkan sirottelun tai uurnanlaskun yhteydessä. Lavendlan hautausneuvojat ovat apunasi siunaus- tai saattotilaisuuden sekä muistotilaisuuden järjestämisessä.

Mihin vainajan tuhkat haudataan suoratuhkauksen jälkeen?

Tuhkauksen jälkeen omaiset päättävät tuhkan sijoittamisesta. Tuhka voidaan haudata hautausmaalle uurnahautaan, uurnalehtoon tai uurnaholviin, kätkeä muistolehtoon tai sirotella tuhkansirottelupaikalle tai maanomistajan luvalla luontoon. Valintaan vaikuttavat ennen kaikkea vainajan omat toiveet. Hautaustoimilaissa on määritelty, että tuhkat tulee haudata tai sirotella vuoden kuluessa tuhkauksesta.

Kuinka paljon suoratuhkaus maksaa?

Lavendlan suoratuhkauspaketin standardihinta on 797 euroa. Lopulliset kustannukset vaihtelevat sen mukaan, mitä kaikkea omaiset haluavat toimitukseen sisällyttää. Tuhkaus on joka tapauksessa arkkuhautausta edullisempi vaihtoehto. Suoratuhkauksen kustannukset pysyvät melko pieninä, sillä suoratuhkaus ei sisällä siunaus- tai saattotilaisuutta. Myöskään palsamoinnille tai useammalle arkkukuljetukselle ei ole suoratuhkauksen tapauksessa tarvetta. Kysy suoratuhkauksen kustannuksista lisää hautausneuvojaltasi.

Voidaanko myös seurakunnan jäsen tuhkata ilman siunaustilaisuutta?

Suoratuhkaus on yleistynyt etenkin seurakuntaan kuulumattomien vainajien keskuudessa. Se voidaan joissain tapauksissa kuitenkin järjestää myös kirkkoon kuuluville vainajille. Mikäli vainaja on kirkon jäsen, on asiasta keskusteltava etukäteen oman seurakunnan kirkkoherran tai päivystävän papin kanssa. Hautausmuodon valinnassa ja hautajaisten järjestämisessä on aina huomioitava ensisijaisesti vainajan omat toiveet. Lisätietoja saat hautausneuvojaltasi.

Onko suoratuhkaus yleinen hautausmuoto?

Suomessa tuhkaus on arkkuhautauksen ohella kasvattanut suosiotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja nykyään jo yli puolet vainajista tuhkataan. Pääkaupunkiseudulla tuhkauksen osuus lähenee jo yhdeksääkymmentä prosenttia vainajista. Suoratuhkaus ei ole uusi trendi, sillä ensimmäiset suoratuhkaukset on suoritettu Suomessa noin sata vuotta sitten 1920-luvulla. Viimeisten vuosien aikana suoratuhkaus on yleistynyt huomattavasti etenkin ei-uskonnollisissa hautajaisissa. Harvinaisesta hautausmuodosta ei siis ole kyse.

Hintaesimerkit

Peruspaketti

Peruspaketti sisältää hautajaiset ja siihen kuuluvat varaukset ja tilaukset. Autamme sinua tekemään siunaustilaisuudesta sellaisen kuin haluat.

Hautajaiset alkaen 1,047 €

Eko-paketti

Eko-paketti on ympäristöystävällisin vaihtoehto. Tähän kuuluu esimerkiksi Eko Honka-arkku, jonka saa monessa eri värissä.

Hautajaiset alkaen 1,996 €

Kaiken kattava

Kaiken kattava paketti sisältää kaiken mitä hautajaisiin kuuluu, kuljetuksista muistotilaisuuteen ja perukirjan tekoon saakka.

Hautajaiset alkaen 2,642 €

Suoratuhkaus ilman siunausta – Alkaen 797 €


Me voimme auttaa sinua päin

Soita meille numeroon 020 144 1455, tai täytä lomake, niin otamme sinuun yhteyttä.


Hautajaisten järjestäminen askeleittain

1. Ota meihin yhteyttä

Soita meille 020 144 1455 tai valitse haluamasi neuvoja. Ensimmäinen puhelu on aina maksuton. Neuvonnassa tutustutaan ensin toisiimme, jonka jälkeen voimme jutella toiveistasi hautajaisten järjestämisen suhteen, sekä mietitään yhdessä tarvitsetko lakineuvontaa.

2. Hautajaiset ja seremonia

Jos haluat, Lavendlan edustaja tulee tueksesi seremoniatilaisuuteen. Autamme sinua järjestämään kristilliset hautajaiset, siviilihautajaiset, tai muun uskonnon mukaisen seremonian.

3. Hautajaisten jälkeen

Voit järjestää muistotilaisuuden meidän avullamme. Voimme ehdottaa sinulla tiloja ja ruokatarjoiluja, mikäli haluat. Asianajajamme auttavat sinua oikeudellisissa asioissa, kuten perunkirjoituksen, perinnön, ja perinnönjaon kanssa.

Tutustu neuvojiimme

Hautajaisten järjestäminen tai avun saaminen juridisissa asioissa on luottamustehtävä. Valitse itsellesi ja tilanteeseesi sopiva neuvoja.

Kenelle suoratuhkaus soveltuu?

Suoratuhkaus on yleistynyt huomattavasti viime vuosina. Koronaviruspandemia on vaikuttanut suoratuhkauksen suosioon, sillä voimassa olleet rajoitukset ovat voineet rajoittaa hautajaistilaisuuksien järjestämistä ja niihin osallistumista.

Suoratuhkaus on yleistynyt varsinkin uskonnottomissa hautajaisissa, joissa vainaja ei ole seurakunnan jäsen eikä toivo kirkollisia hautajaisia tai hautajaisseremoniaa. Kirkollisissa hautajaisissa vainajien suoratuhkaus on harvinaisempaa, mutta yhtä lailla mahdollista.

Kirkkolain mukaan kirkkoon kuuluva vainaja on siunattava ennen tuhkausta, mutta poikkeustapauksissa suoratuhkauskin on mahdollinen. Tällöin siunaustilaisuus voidaan järjestää myöhemmin tuhkauksen jälkeen. Mikäli vainaja kuuluu kirkkoon, on suoratuhkauksen mahdollisuudesta keskusteltava oman seurakunnan päivystävän papin tai kirkkoherran kanssa.

Vainajan tuhkat ovat haettavissa krematoriosta noin kaksi viikkoa tuhkauksen jälkeen. Hautaustoimilain mukaan tuhkat on sijoitettava pysyvään loppusijoituspaikkaan vuoden kuluessa tuhkauksesta. Tuhkien sijoittamisesta päättävät omaiset. Ensisijaisesti on kunnioitettava vainajan omia toiveita.

Tuhkat voidaan haudata uurnassa uurnalehtoon, uurnahautausmaalle tai uurnaholviin. Ne voidaan myös kätkeä muistolehtoon ilman uurnaa, jolloin niiden kuljettamiseen käytetään tyypillisesti krematorion lainauurnaa. Tuhkat on mahdollista myös sirotella tuhkansirottelupaikalle tai luontoon. Jälkimmäisessä tapauksessa omaisilla on oltava tuhkansirotteluun maanomistajan lupa.

Lavendlan ammattitaitoiset hautausneuvojat keskustelevat mielellään kanssasi ja auttavat sinua löytämään juuri sinun ja läheistesi tarpeita vastaavat palvelut ja käytänteet.

Miksi valita suoratuhkaus?

Hautaustavan valinta on hyvin henkilökohtainen päätös, jossa tulee noudattaa vainajan omaa tahtoa. Valintaan voivat vaikuttaa perheen ja suvun perinteet, uskonnolliset näkemykset ja henkilökohtaiset mieltymykset. Tuhkauksen arkkuhautaukseen verrattuna pienet kustannukset, ekologisuus sekä hautausmaiden rajallinen kapasiteetti voivat myös vaikuttaa siihen, että vainaja ja omaiset päätyvät valitsemaan tuhkauksen arkkuhautauksen sijaan. Kaikki hautaustavat ovat yhtä lailla hyviä ja sallittuja vaihtoehtoja.

Myös suoratuhkauksen valintaa voivat puoltaa monet erilaiset tekijät. Merkittävin tekijä voi olla, että suoratuhkaus on vainajan oma toive. Vainaja on saattanut vielä eläessään ilmoittaa, ettei tahdo suurta hautajaisseremoniaa eikä näe tarvetta siunaus- tai saattotilaisuudelle ennen tuhkausta.

Suoratuhkaus ei tarkoita, ettei vainajalle voitaisi lainkaan järjestää muistotilaisuutta tai hautajaisseremoniaa. Hautajaisseremonia on mahdollista järjestää myöhemmin tuhkauksen jälkeen, ja omaiset voivat kokoontua muistelemaan vainajaa esimerkiksi uurnanlaskun tai tuhkien sirottelun yhteydessä. On syytä muistaa, että läheisen ihmisen menetystä ja elettyä elämää voi muistaa ja kunnioittaa monella muullakin tavalla kuin perinteisellä hautajaisseremonialla.

Toisinaan suoratuhkaukseen päädytään myös käytännön syistä. Suoratuhkaus soveltuu hautausmuodoksi esimerkiksi silloin, kun vainajan omaiset ovat estyneitä järjestämään hautajaisseremoniaa tai eivät pääse kokoontumaan hautajaisiin vaaditun ajan sisällä.

Hautaustoimilaki määrittää, että vainaja on haudattava tai tuhkattava viivytyksettä, viimeisimmän ohjeen mukaan kolmen viikon kuluessa hautausluvan saamisesta. Mikäli vainajan omaiset eivät pääse vaaditun aikataulun puitteissa kokoontumaan hautajaistilaisuuteen, voidaan vainaja tuhkata ensin, ja tilaisuus voidaan järjestää jälkeenpäin sopivana ajankohtana.

Suoratuhkauksen etuihin kuuluu myös sen edullisuus kaksivaiheiseen tuhkaukseen tai arkkuhautaukseen verrattuna. Lue alta lisää suoratuhkauksen kustannuksista.

Suoratuhkauksen kustannukset

Tyypillisessä kaksivaiheisessa tuhkauksessa järjestetään ensin vainajan siunaus- tai saattotilaisuus, jonka aikana vainaja on hauta-arkussa. Kirkossa tai siunauskappelissa tapahtuvan hautajaistilaisuuden jälkeen arkku kuljetetaan krematorioon tuhkausta varten. Tuhkauksen jälkeen tuhkat haudataan uurnassa hautuumaahan, kätketään muistolehtoon tai sirotellaan luontoon. Omaiset voivat osallistua uurnanlaskuun ja kokoontua tällöin uudelleen muistamaan vainajaa tai pitämään rukoushetken.

Monivaiheinen hautajaistilaisuus sisältää lukuisia menoeriä. Suoratuhkauksen kustannukset ovat pienemmät, sillä hautajaisseremonian puuttuessa myöskään tilaa ei tarvitse vuokrata, eikä kukkalaitteille tai arkun edestakaiselle kuljettamiselle ole tarvetta.

Mikäli vainaja tuhkataan, edullisin vaihtoehto on kätkeä tuhkat hautausmaan muistolehtoon. Tällöin ei tarvita uurnaa, eikä hautapaikalle sijoiteta hautakiveä. Vaihtoehtoja on kuitenkin paljon, ja omaiset voivat päättää, mihin tuhkat haudataan tai sirotellaan tuhkauksen jälkeen.

Suoratuhkaus Lavendlan hautaustoimiston kautta

Lavendlan hautaustoimisto järjestää muiden hautausmuotojen ohella myös suoratuhkausta. Lavendlan hautaustoimiston suoratuhkauspaketin standardihinta on 797 euroa. Lopullisiin kustannuksiin vaikuttaa se, mitä palveluita hautauspalveluun ja hautajaisiin tahdotaan sisällyttää.

Suoratuhkauksessa Lavendlan hautausneuvojat huolehtivat vainajasta aina tuhkaukseen saakka ja pukevat tämän arkkuun. Tuhkaus tapahtuu yksinkertaisessa, puisessa arkussa, joka niin ikään sisältyy suoratuhkauspakettiin. Paketti sisältää lisäksi arkkukuljetuksen krematorioon sekä arkun kantajat.

Halutessaan omaiset voivat tilata myös hautakiven ja varata hautapaikan. Siunaus- tai saattotilaisuus sekä muistotilaisuus voidaan järjestää Lavendlan hautaustoimiston toimesta. Nämä palvelut nostavat kustannuksia, eivätkä sisälly suoratuhkaukseen. Henkilökohtainen hautausneuvojasi auttaa sinua hautausmuodon valinnassa ja yksilöllisen, toiveitasi vastaavan palvelun räätälöimisessä.

Täällä olemme

Kaikki neuvonta samasta paikasta – Lähellä sinua.

Me voimme auttaa sinua

Soita meille numeroon 020 144 1455 tai täytä lomake, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman nopeasti.

Rinna Suomalainen on yksi monesta taitavasta neuvojastamme, jonka kanssa voit olla yhteydessä.